Repartiment de la sardana (estil empordanès)


EstructuraPrimera tirada (1a de curts)

Aquesta tirada s’inicia amb el peu esquerre. No es reparteix. Ens permetrà de saber el tiratge de curts de la sardana. S’enllaça amb la següent tirada.

Segona tirada (2a de curts)

Comença enllaçada amb l’anterior. És la primera tirada que es reparteix. Tant si el compte és senar com si és parell, el repartiment és sempre el mateix: Un dos.

Tercera tirada (1a de llargs)

Comença a la banda contrària d’on ha acabat l’anterior tirada. Igual que la primera de curts, tampoc no es reparteix. Ens permetrà de saber el tiratge de llargs de la sardana. S’enllaça amb la següent tirada.

Quarta tirada (2a de llargs)

Comença enllaçada amb l’anterior tirada. Aquí ja fem distincions entre tiratges parells i tiratges senars. Així, doncs, ens trobarem amb dues possibilitats d’acabament:

Tiratge senar: Un dos.
Tiratge parell: Un quatre.

Cinquena tirada (3a de curts)

Comença a la banda contrària d’on ha acabat l’anterior tirada. Tornem a distingir entre tiratges parells i tiratges senars i l’acabarem així:

Tiratge senar: Un tres.
Tiratge parell: Un dos.

Sisena tirada (4a de curts)

Comença a la banda contrària d’on ha acabat l’anterior tirada i es reparteix de la mateixa manera:

Tiratge senar: Un tres.
Tiratge parell: Un dos.

Darreres tirades. Tipus de repartiment

Si la tirada és canvi + 1 (p. e.: 81)
Repartiment curt: 1 dos i 1 tres
Repartiment llarg: 3 dosos i 1 tres

Si la tirada és canvi + 3 (p. e.: 83))
Repartiment curt: 1 tres
Repartiment llarg: 2 dosos i 1 tres

Si la tirada és canvi + 2 (p. e.: 82)
Repartiment curt: 1 dos
Repartiment llarg: 2 dosos i 1 dos

Si la tirada és canvi just (p. e.: 84)
Repartiment curt: 1 quatre
Repartiment llarg: 1 dos i 1 dos

Setena tirada (3a de llargs)

Comença a la banda contrària d’on ha acabat l’anterior tirada i pot acabar-ne a qualsevol. Farem sempre el repartiment curt.

Si la tirada és canvi + 1 (p. e.: 81)
Repartiment curt: 1 dos i 1 tres
Aviseu: 5

Si la tirada és canvi + 3 (p. e.: 83))
Repartiment curt: 1 tres
Aviseu: 3

Si la tirada és canvi + 2 (p. e.: 82)
Repartiment curt: 1 dos
Aviseu: 2

Si la tirada és canvi just (p. e.: 84)
Repartiment curt: 1 quatre
Aviseu: 4

Vuitena tirada (4a de llargs)

Comença a la banda contrària d’on ha acabat l’anterior tirada i ha d’acabar a la banda esquerra.

Si la tirada és canvi + 1 (p. e.: 81)
Quan faltaran 12 compassos per a acabar, mirarem amb quin peu puntegem:

Si és amb l’esquerre, farem el
repartiment llarg: 3 dosos i 1 tres
Aviseu: 9

Si és amb el dret, farem el
repartiment curt: 1 dos i 1 tres
Aviseu: 5

Si la tirada és canvi + 3 (p. e.: 83))
Quan faltaran 10 compassos per a acabar, mirarem amb quin peu puntegem:

Si és amb l’esquerre, farem el
repartiment curt: 1 tres
Aviseu: 3

Si és amb el dret, farem el
repartiment llarg: 2 dosos i 1 tres
Aviseu: 7

Si la tirada és canvi + 2 (p. e.: 82)
Quan faltaran 10 compassos per a acabar, mirarem amb quin peu puntegem:

Si és amb l’esquerre, farem el
repartiment curt: 1 dos
Aviseu: 2

Si és amb el dret, farem el
repartiment llarg: 2 dosos i 1 dos
Aviseu: 6

Si la tirada és canvi just (p. e.: 84)
Quan faltaran 11 compassos per a acabar, mirarem amb quin peu puntegem:

Si és amb l’esquerre, farem el
repartiment curt: 1 quatre
Aviseu: 4

Si és amb el dret, farem el
repartiment llarg: 1 dos i 1 dos
Aviseu: 4

Novena tirada (5a de llargs)

Com que venen després del contrapunt, han de començar a la banda esquerra i acabar a la banda esquerra.

Si la tirada és canvi + 1 (p. e.: 81)
Quan faltaran 12 compassos per a acabar, mirarem amb quin peu puntegem:

Si és amb l’esquerre, farem el
repartiment llarg: 3 dosos i 1 tres
Aviseu: 9

Si és amb el dret, farem el
repartiment curt: 1 dos i 1 tres
Aviseu: 5

Si la tirada és canvi + 3 (p. e.: 83))
Quan faltaran 10 compassos per a acabar, mirarem amb quin peu puntegem:

Si és amb l’esquerre, farem el
repartiment curt: 1 tres
Aviseu: 3

Si és amb el dret, farem el
repartiment llarg: 2 dosos i 1 tres
Aviseu: 7

Si la tirada és canvi + 2 (p. e.: 82)
Quan faltaran 10 compassos per a acabar, mirarem amb quin peu puntegem:

Si és amb l’esquerre, farem el
repartiment curt: 1 dos
Aviseu: 2

Si és amb el dret, farem el
repartiment llarg: 2 dosos i 1 dos
Aviseu: 6

Si la tirada és canvi just (p. e.: 84)
Quan faltaran 11 compassos per a acabar, mirarem amb quin peu puntegem:

Si és amb l’esquerre, farem el
repartiment curt: 1 quatre
Aviseu: 4

Si és amb el dret, farem el
repartiment llarg: 1 dos i 1 dos
Aviseu: 4

Desena tirada (6a de llargs)

Com que venen després del contrapunt, han de començar a la banda esquerra i acabar a la banda esquerra.

Si la tirada és canvi + 1 (p. e.: 81)
Quan faltaran 12 compassos per a acabar, mirarem amb quin peu puntegem:

Si és amb l’esquerre, farem el
repartiment llarg: 3 dosos i 1 tres
Aviseu: 9

Si és amb el dret, farem el
repartiment curt: 1 dos i 1 tres
Aviseu: 5

Si la tirada és canvi + 3 (p. e.: 83))
Quan faltaran 10 compassos per a acabar, mirarem amb quin peu puntegem:

Si és amb l’esquerre, farem el
repartiment curt: 1 tres
Aviseu: 3

Si és amb el dret, farem el
repartiment llarg: 2 dosos i 1 tres
Aviseu: 7

Si la tirada és canvi + 2 (p. e.: 82)
Quan faltaran 10 compassos per a acabar, mirarem amb quin peu puntegem:

Si és amb l’esquerre, farem el
repartiment curt: 1 dos
Aviseu: 2

Si és amb el dret, farem el
repartiment llarg: 2 dosos i 1 dos
Aviseu: 6

Si la tirada és canvi just (p. e.: 84)
Quan faltaran 11 compassos per a acabar, mirarem amb quin peu puntegem:

Si és amb l’esquerre, farem el
repartiment curt: 1 quatre
Aviseu: 4

Si és amb el dret, farem el
repartiment llarg: 1 dos i 1 dos
Aviseu: 4

Observació

A les quatre últimes tirades, el canvi sempre és múltiple de quatre.

A les sardanes de set tirades, se n’eliminen la sisena, la setena i la novena.
Només hi ha un contrapunt.
Per tant, la sisena tirada resultant (tercera de llargs) que ve abans del contrapunt, ha d’acabar a l’esquerra.